Skład tekstu

Nierzadko ludzie mylą pojęcia „projekt publikacji” oraz „skład”. Jednak między projektem publikacji i makietą jest spora różnica. Projekt publikacji przygotowuje projektant. Ogólny projekt jest tworzony z wykorzystaniem posiadanych zdjęć, tekstu oraz innych materiałów graficznych.. Z tych elementów tworzy się wygląd, innymi słowy — powłokę zewnętrzną. Skład to przygotowanie do druku przyszłej publikacji, szyldu, ulotki reklamowej lub wizytówek, gdy — poprzez ułożenie dostarczonej przez zleceniodawcę lub stworzonej przez projektanta informacji tekstowej i wizualnej — tworzy się wariant ostateczny. Należy nadmienić, że stworzenie makiety bez specjalnego sprzętu nie jest możliwe. Do wykonania usługi składu korzysta się z programów komputerowych, przy pomocy których przygotowuje się przyjemną dla oka oraz spełniającą wymagania klienta makietę.

Usługi składu tekstu i związane z tym prace są świadczone na terenie całej Litwy w sposób zdalny: w Kownie, Poniewieżu, Olicie, Telszach, Taurogach i in., jak również w Wilnie i Kłajpedzie, gdzie mieszczą się nasze biura tłumaczeń.

Gdy potrzebna jest makieta dowolnego typu, zapraszamy zwrócić się do biura tłumaczeń UAB „Baltijos vertimai”, świadczącego usługi tłumaczenia oraz składu dostarczonego przez Państwa tekstu. Skontaktuj się z nami teraz i otrzymaj ofertę.

Skład jest to przygotowanie estetycznej oraz wygodnej do użytku (czytania, druku) makiety, gdy przy użyciu specjalnych programów komputerowych w sposób staranny i logiczny zostaje rozmieszczony materiał tekstowy i graficzny, zachowane niezbędne proporcje.

W instrukcjach użytkowania, katalogach, ulotkach reklamowych i tekstach o innym charakterze zazwyczaj występują liczne wykresy, rysunki, obrazki. Podczas wykonywania tłumaczeń zmianie ulega długość tekstu, jego struktura, dlatego nie zawsze udaje się utrzymać elementy graficzne na odpowiednich pozycjach. Problemy tego typu najłatwiej można rozwiązać powierzając teksty składaczowi. W biurach UAB „Baltijos vertimai” jest wykonywany skład nie tylko tłumaczonych tekstów, lecz również tekstów przysłanych przez klientów. W wypadku, gdy trzeba jedynie uporządkować układ tekstu makiety w programie do składu tekstu, w ciągu dnia jesteśmy w stanie skorygować około 30 str. Przy tworzeniu nowej makiety, stosowaniu skomplikowanych elementów graficznych, uzgadniamy z Państwem dogodny termin wykonania prac.

Tłumaczenia są najczęściej składne według oryginalnej makiety, jednak mogą być składane również teksty nie mające wzoru makiety. W takim wypadku decydujące znaczenie ma przeznaczenie tekstu. Czasami podczas składu występują błędy dzielenia wyrazów przy przenoszeniu, mogą zostać wypaczone niektóre symbole, „zgubić się” segmenty tekstu, dlatego zawsze dodatkowo wykonuje się korektę złożonego tekstu.

Kierownik projektów otrzymuje od klienta tekst do wykonania składu → kierownik projektów dokonuje wstępnego przeglądu i wybiera składacza → składacz wykonuje skład tekstu i wysyła do kierownika projektów → kierownik projektów dokonuje przeglądu składu i zleca korektę → kierownik projektów wysyła do klienta tekst po składzie. 

Cenę składu oblicza się:

  • za stronę;
  • z uwagi na stopień skomplikowania składu — z uwzględnieniem wykorzystywanych elementów graficznych;
  • z uwagi na format dostarczonego tekstu.
  • gdy zleca się tłumaczenie już złożonego tekstu w formacie Word lub Adobe InDesign, ostateczne wykonanie makiety tłumaczenia będzie Państwa kosztowało minimalnie lub nawet wcale.

Zwróć się do nas i otrzymaj ofertę składu już teraz!

Złóż zapytanie teraz

Odpowiemy w ciągu 1 godziny