Usługi tłumaczenia konsekutywnego

Biuro UAB „Baltijos vertimai” świadczy usługi tłumaczenia konsekutywnego z języka litewskiego oraz na język litewski, jak również tłumaczenia z jednego języka obcego na inny język obcy.  Zapytanie mogą Państwo złożyć tu lub zwrócić się do biura UAB „Baltijos vertimai”  — kontakt.

Co to usługi tłumaczenia konsekutywnego?

Usługi tłumaczenia konsekutywnego to tłumaczenie ustne, gdy prelegent i tłumacz mówią na zmianę. Tłumacz słucha prelegenta, odnotowuje, zapamiętuje najważniejsze myśli do przekazania, i gdy prelegent się zatrzyma — przedstawia audytorium tłumaczenie na inny język. Wyróżnia się dwa sposoby tłumaczenia konsekutywnego:

  1. Krótkie, gdy tłumaczone są frazy (2-3 zdania wypowiedziane przez prelegenta).
  2. Długie, gdy tłumaczony jest fragment mowy prelegenta trwający 5-10 lub nawet 15-20 minut.

W tłumaczeniu mogą brać udział jeden lub dwóch tłumaczy na zmianę, z uwagi na czas trwania i intensywność tłumaczenia. Zamawiając tłumaczenie takiego typu należy przewidzieć, że Państwa przedsięwzięcie potrwa dłużej — audytorium będzie musiało wysłuchać obu — prelegenta oraz tłumacza.

Tłumaczenie konsekutywne jest odpowiednie zwłaszcza podczas obiadów biznesowych lub zasiadania przy stole negocjacyjnym, w czasie prezentacji, wyjazdów zagranicznych, tworzy również bliższe relację między organizatorami a słuchaczami podczas konferencji, otwarcia przedsięwzięć międzynarodowych. Tłumacze świadczący usługi tłumaczenia konsekutywnego nie tylko mówią płynnie w języku obcym bez mocnego akcentu, lecz również znają kontekst kulturalno-społeczny języka, na który tłumaczą, przestrzegają dresscode’u i wymagań protokołu.

Usługi konsekutywnego, bezpośredniego tłumaczenia tekstu  wykonujemy w Wilnie, Kownie i Kłajpedzie. Nasze biura tłumaczeń znajdują się w Wilnie i Kłajpedzie, więc szerzej omówić plan świadczonej usługi tłumaczenia mogą Państwo odwiedzając nasze biuro.

Złóż zapytanie w sprawie tłumaczenia konsekutywnego a skontaktujemy się z Tobą w krótkim czasie!

Złóż zapytanie teraz

Odpowiemy w ciągu 1 godziny