Poświadczenie tłumaczenia: notarialne, przez biuro

UAB „Baltijos vertimai” to biuro tłumaczeń, które świadczy również usługi poświadczania tłumaczenia, zarówno notarialnego, jak i w postaci pieczątki biura.

Poświadczenie tłumaczenia jest to poświadczenie, że tłumaczenie posiadanego tekstu (najczęściej oficjalnego dokumentu) zostało wykonane w burze tłumaczeń i tłumacz jest świadomy odpowiedzialności prawnej z tytułu fałszywego tłumaczenia. Usługa poświadczenia tłumaczenia może być dla Państwa aktualna z kilku powodów:

  • jeżeli potrzebne są poświadczone tłumaczenie w celach wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz współpracy,
  • składają Państwo dokumenty do instytucji Republiki Litewskiej,
  • podróżują Państwo zagranicę itd.

Tłumaczenie może być poświadczane u notariusza albo pieczątkami biura, dlatego często jest nazywane poświadczeniem notarialnym albo przez biuro. Takie usługi świadczymy na terenie całej Litwy w sposób zdalny: w Kownie, Poniewieżu, Olicie, Telszach, Taurogach i in., jak również w Wilnie i Kłajpedzie, gdzie mieszczą się nasze biura tłumaczeń.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące usług poświadczania tłumaczenia lub tłumaczenia tekstu, prosimy o kontakt z nami. Dane do kontaktu są  podane na naszej stronie.

W biurach UAB „Baltijos vertimai” świadczone są usługi poświadczania notarialnego tłumaczenia oraz poświadczania tłumaczenia pieczątką biura. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę od razu.

Są możliwe dwa sposoby poświadczenia wykonanego tłumaczenia: poświadczenie tłumaczenia pieczątkami biura oraz notarialne poświadczenie tłumaczenia. Który sposób jest właściwy w konkretnej sytuacji, będzie zależało od instytucji, do której muszą Państwo złożyć dokumenty. Warto wyjaśnić to przed zamówieniem poświadczenia — często wystarczy tylko poświadczenie przez biuro, które jest wykonywane szybciej oraz jest tańsze!

  • Cena poświadczenia przez biuro jest liczona od dokumentu;
  • cenę poświadczenia notarialnego oblicza się za jeden dokument i ustala dodając: stawkę poświadczenia notarialnego tłumaczenia oraz opłatę za usługę.
  • cenę uwierzytelnienia odpisu dokumentu oblicza się według liczby stron dokumentu i ustala dodając: stawkę poświadczenia notarialnego odpisu oraz opłatę za usługę.
  • Tekst tłumaczenia zostaje zszyty z dokumentem oryginalnym albo jego kopią,
  • tylną stronę ostatniej kartki dokumentu opatruje się pieczątkami biura oraz kierownika projektów-tłumacza, pieczątką z informacją kontaktową UAB „Baltijos vertimai”, pieczątkami wskazującymi liczbę stron i datę.

Poświadczenie pieczątkami biura oznacza, że tłumacz (-ka) zapoznał (-a) się z artykułem 325 Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej, określającym odpowiedzialność z tytułu fałszywego tłumaczenia.

– Tekst tłumaczenia zostaje zszyty z dokumentem oryginalnym,
– tekst tłumaczenia może zostać zszyty również z odpisem dokumentu, który również zostaje uwierzytelniony w biurze notarialnym  (gdy potrzebny jest odpis dowodu osobistego lub paszportu, będą Państwo musieli dodatkowo udać się do biura notarialnego i tam złożyć podpis);
– do oryginału i tekstów tłumaczenia dodaje się ostatnią stronę, na której podaje się dane o tłumaczu oraz notariuszu;
– gdy potrzebny jest odpis, kopię oryginału opatruje się pieczątkami notariusza, pieczęciami „za zgodność z oryginałem”, dokument zostaje zarejestrowany w księdze notarialnej — tą procedurą notariusz poświadcza, że odpis jest zgodny z okazanym dokumentem. Poprzez tę procedurę notariusz poświadcza zgodność odpisu z okazanym dokumentem — gdy potrzebne jest potwierdzenie notarialne, notariusz swoimi podpisami i pieczęciami poświadcza autentyczność podpisu tłumacza (tłumacz swoim podpisem poświadcza, że zapoznał się artykułem 325 Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej, określającym odpowiedzialność z tytułu fałszywego tłumaczenia);
– na drugiej stronie ostatniego dokumentu mogą Państwo widzieć całą informację, podawaną przy poświadczeniu pieczątkami biura tłumaczeń.

Złóż zapytanie w sprawie poświadczenia tłumaczenia teraz i otrzymaj ofertę. 

Złóż zapytanie teraz

Odpowiemy w ciągu 1 godziny