UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Vertimo paslaugų kokybės standartas

Nuo 2018 metų kasmet UAB „Sistemų registras“ nuodugniai patikrina mūsų atitiktį vertimo paslaugų kokybės standartui. Kokybės sertifikato reikalavimų laikomės kasdien, kiekviename projekte. Todėl ir patikrinimo rezultatas džiugina. „UAB Baltijos vertimai“ atitinka tarptautinio ISO vertimo paslaugų kokybės sertifikato ISO 17100:2015 reikalavimus. Užsisakę vertimą UAB „Baltijos vertimai“ klientai gali būti tikri, kad vertimus atliks gimtakalbis vertėjas. O jei klientas pageidaus – vertimą patikrins ir gimtakalbis redaktorius. „Keturių akių“ principą (kai vertimą peržiūri gimtakalbis redaktorius) be papildomo mokesčio taikome visiems be išimties vertimams į lietuvių kalbą.

Kaip taikomas ISO 17100 tarptautinis vertimo paslaugų kokybės standartas kasdieniniame darbe?

Numatoma užsakymo vykdymo eiga, kurios turime tiksliai laikytis. Kiekvienas vertimas turi būti peržiūrėtas ir patikrintas, kad atitiktų visus sertifikato keliamus kokybės reikalavimus.
 • Užklausa. Gavę Jūsų užklausą (el. paštu arba mūsų biuruose) peržiūrime pateiktus dokumentus. Pasitiksliname vertimo terminą, vertimo kalbų kombinacijas, kitus reikalavimus (koks tvirtinimas reikalingas, kokiu būdu reiks atiduoti vertimą ir kita).
 • Kainos pasiūlymas. Įvertinę dokumentus ir gautą patikslintą informaciją, pateikiame kainos pasiūlymą.
 • Kliento patvirtinimas. Jei mūsų pasiūlymas tinka, klientas patvirtina užsakymą.
 • Su projektu susijusios kliento informacijos tvarkymas, projekto parengimas. Į mūsų duomenų bazę suvedami kliento ir užsakymo duomenys. Užsakymui suteikiamas numeris ir priskiriamas atitinkamas tos srities gimtakalbis vertėjas. Vertėjui pateikiami svarbūs nurodymai dėl terminų vartojimo ir pan.
 • Vertimas ir tikrinimas. Vertėjas išverčia gautą tekstą ir patikrina savo vertimą. Išverstą ir patikrintą tekstą perduoda projektų vadovui.
 • Redagavimas (taikomas visiems be išimties vertimams į lietuvių kalbą). Projektų vadovas perduoda tekstą gimtakalbiui redaktoriui. Tekstas yra koreguojamas ir tvarkomas redaktoriaus. Jei kyla klausimų dėl terminų vartojimo, konsultuojamasi su atitinkamos srities (teisės, medicinos ir k.t.) specialistu. Redaguotas tekstas grąžinamas projektų vadovui.
 • Galutinis patikrinimas ir atidavimas. Prieš atiduodamas galutinį vertimą klientui, projektų vadovas dar kartą jį peržiūri. Vertimas perduodamas klientui sutartu patogiausiu būdu.
 • Atsiliepimai. Iš kliento visuomet laukiami atsiliepimai ir pastabos. Tai mums leidžia tobulinti savo paslaugas, kaupti duomenis apie kliento vartojamus terminus, kontroliuoti procesus.
 • Projektas užbaigiamas.

Kam ir kokie reikalavimai taikomi remiantis ISO 17100 vertimo paslaugų kokybės standartu?

 • Vertėjų, projektų vadovų, redaktorių profesinei kompetencijai vidaus darbo tvarkos taisyklėse, nustatomi griežti reikalavimai. Redaktoriai ir projektų vadovai turi filologinį išsilavinimą. Vertėjai – lingvistinį išsilavinimą ir patirties vertimuose tam tikrose srityse (techniniai, teisiniai, finansiniai, medicininiai vertimai ir t.t.). Vertimo paslaugų kokybės standartas garantuoja, kad savo darbe vertėjai ir redaktoriai vadovaujasi patikimais informacijos šaltiniais bei visada atsižvelgia į kliento pastabas, pateiktą pagalbinę medžiagą, pageidaujamus vartoti terminus.
 • Techninių ir technologinių išteklių naudojimui. Numatytos tinkamos bendravimo priemonės, vertimo įrankiai, projektams apdoroti naudojamos duomenų bazės, archyvo saugumo reikalavimai.

Ko gali tikėtis klientas, jei įmonė yra sertifikuota ISO 17100 vertimo paslaugų kokybės sertifikatu?

 • Vertime bus neiškraipant perteikta verčiamo teksto prasmė.
 • Vertimo kalbos stilius visiškai atitiks originalaus teksto stilių.
 • Vertime terminai bus vartojami nuosekliai.
 • Vertime nebus klaidų (skyrybos, gramatikos ir pan.).
 • Vertimo paslauga bus atlikta per sutartą laiką.
 • Verčiant bus atsižvelgta į jūsų pageidavimus ir lūkesčius.

Ką garantuoja ISO 17100 vertimo paslaugų kokybės standarto sertifikatas?

 • Vertimo kokybė yra stebima ir kontroliuojama.
 • Įmonės personalas, vertėjai ir redaktoriai yra kvalifikuoti ir nuolat tobulina savo kompetencijas.
 • Sertifikuota įmonė yra patikima ir nepriekaištingos reputacijos.
 • Sertifikuota įmonė visuomet yra vienu žingsniu priekyje.

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą