UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vartosenos patarimai, 2015/03

Administracinis stilius dar vadinamas oficialiuoju dalykiniu arba kanceliariniu stiliumi. Tai standartinis, aiškus, dalykiškas kalbos vartojimo būdas dokumentuose ir tarnybiniuose raštuose.

Vartojimo sritis Pareiškimai, prašymai, skelbimai, įvairūs dokumentai, įstatymai, tarnybiniai raštai: protokolai, nutarimai, sutartys, įsakymai.
Turinys Valdiniai, valstybės reikalai, kai kreipiamasi, prašoma.
Funkcijos Būdinga komunikacinė funkcija – pranešti, vadovauti, valdyti, kviesti.
Ypatybės

Būdingos stilistinės ypatybės

Oficialumas bei standartas, dalykinis tikslumas, aiškumas, glaustumas, logiškumas, intelektualumas.

Nebūdingos stilistinės ypatybės

Individualumas, emocionalumas, vaizdingumas

Administracinių tekstų kalba

Pasižymi tradiciškumu, jai būdingi štampai, standartinės, griežtai nustatytos formos. Tikslios įprastinės formuluotės neleidžia kitaip suprasti dokumento, jos palengvina administracinės sferos komunikaciją.

Leksika

Būdingas žodžių vartojimas tiesioginėmis reikšmėmis, gausi profesinė terminologija bei frazeologija, sintaksė – sustabarėję žodžių junginiai (ryšium su, priklausomai nuo).

Pusdalyvinės konstrukcijos

Pavyzdžiui, „remdamasis tuo…“, „atsižvelgdamas į…“, „atsakydami į laišką…“ ir kt.

Įvairios santrumpos ir sutrumpinimai
Trūkumai Reikėtų atsisakyti tų „štampų“, kurie neteikia dalykinės informacijos, be reikalo ištęsia tekstą arba yra netikslūs, nelogiški. Deja, tie „štampai“ keliauja, skverbiasi į kitų stilių tekstus.
Pavyzdžiai
  • PAGRINDAS. Mokyklos direktoriaus 2002 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 21 ,,Dėl komisijos sudarymo“.
  • PAVELDĖJIMO TEISĖS LIUDIJIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ

Druskininkai, du tūkstančiai trečiųjų metų gegužės mėnesio penkta diena. Aš Druskininkų notarų biuro notaras(-ė) Jonas Paliulis, tvirtinu, piliečio Petro Petraičio, (asmens kodas 85701141018), mirusio 2002m. Vasario 10d, turtą paveldi dukra:

Ona Jonaitienė, asmens kodas 458705164478, gyv. Rasos 55, Kaunas.

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą