UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vartosenos patarimai, 2014/09 Funkcinių stilių klasifikacija

Funkcinių stilių klasifikacija

Funkcinis stilius – istoriškai susiformavusi bendrinės kalbos atmaina, kurios stilistines ypatybes ir kalbos priemones lemia kalbos vartojimo sritis, turinys ir funkcijos. Funkcinių stilių skyrimo požymiai:1) kalbos vartojimo sritis;2) turinys;3) kalbėjimo akto (teksto) funkcija;4) stilistinės ypatybės;5) kalbos priemonės.
Stilius Apibūdinimas
Šnekamasis (buitinis) Šnekamasis (buitinis) stilius apibrėžia šnekamosios kalbos dėsningumus, tačiau iš esmės svarbiausia – paprasto bendravimo funkcija, asmeninės komunikacijos ypatybės, kurias dažniausiai rodo žodynas. Vienas svarbiausių šnekamosios kalbos veiksnių – kalbos spontaniškumas, dažniausiai veikiantis šnekamosios kalbos vaizdingumą, o neretai ir netaisyklingumą.
Grožinis (meninis) Grožinio (meninio) stiliaus vartojimo sfera – grožinė literatūra. Jo apraiškų esama ir kai kuriose kitose kalbos srityse: publicistikoje, retorikoje, pasitaiko buitinėje kalboje, mokslo darbuose. Šio funkcinio stiliaus paskirtis – paveikti skaitytojo jausmus, protą bei valią, sukelti pasigėrėjimą grožiu. Juo autorius atskleidžia savo emocijas, išgyvenimus. Būdinga stilistinė ypatybė – vaizdingumas, vaizdinis konkretumas, emocionalumas, meninis tikslumas.
Mokslinis Mokslinis stilius išsiskiria kalbos objektyvumu, glaustumu, aiškumu, specifiniais terminais, nes šiuo stiliumi dažniausiai pateikiami moksliniai darbai, studijos, naujausi tyrimai ir kita mokslinė medžiaga. 
Publicistinis Publicistinis stilius apibrėžiamas kaip masinės komunikacijos raiškos būdas (ryšio kanalai yra radijas, televizija, internetas, spaudos leidiniai). Publicistikos tikslas – ne tik išdėstyti faktus, bet ir atitinkamai nuteikti, įtikinti skaitytoją, todėl jai būdinga komunikatyvinės ir ekspresyvinės funkcijų darna. Publicistikos kūrinys turi būti ne tik logiškas, tikslus, dalykiškas, bet ir įspūdingas, emocionalus, vaizdingas.
Kanceliarinis (administracinis) Kanceliarinis (administracinis) stilius turi ryškiausias stiliaus normų ribas, yra šabloniškas, griežčiausiai reglamentuotas. Pagrindiniai šio stiliaus bruožai yra dalykinė, glausta, racionali, oficiali kalba. Žodžiai vartojami tik tiesiogine reikšme, nesudarant jokių interpretacijos galimybių ar reikšmės variacijų. 

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą