Titulinis
Naujienos 
Atgal

Dūrinių vartojimas

2015. 11. 06

Nevartotina

Vartotina

Komentaras

Bendraautorius

Bendraautoris

Bendraautorius – netaisyklingos darybos žodis. Dūriniai su pirmuoju dėmeniu bendra- sudaromi taip: pirmasis dėmuo bendra + antrasis dėmuo – asmenį reiškiantis daiktavardis su pakeista galūne -is. Taigi bendraautoris.

Bendrasavininkas, bendrasavininkis

Bendraturtis

Čia vėl galioja pirmiau minėta taisyklė, tačiau bendrasavininkisbendrinėje kalboje taip pat negali būti vartojamas, nes yra ydingos reikšmės dūrinys. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik vienas terminas – bendraturtis.

Radimvietė

Radavietė, radvietė

Žodis radimvietė yra įtrauktas į akademinį el. „Lietuvių kalbos žodyną“, tačiau darybiškai teiktinesni žodžiai yra radavietė, radvietė (veiksmažodžio rado ir daiktavardžio vieta dūriniai).

Augimvietė

Augavietė

Darybiškai teiktinesnis yra augavietė, šis terminas teikiamas „Aplinkos apsaugos terminų žodyne“, taip pat vartojamas ir teisės aktuose.

Pienovežis

Pienvežis

Vartotinas dūrinys be jungiamojo balsio pienvežis, o ne pienovežis.

Angakraštis

Angokraštis

Daugelio dviejų daiktavardžių dūrinių jungiamasis balsis sutampa su pirmojo daiktavardžio kamiengaliu (žr. dgs. naudininko formą – anga, angoms), todėl pirmenybė teiktina dūriniui angokraštis (plg.: sienoms – sienotarpis, kainoms – kainoraštis, kailiams – kailiakraštis, žemėms – žemėlapis).

Savihipnozė

Autohipnozė

Nereikėtų dėmeniu savi- keisti tarptautinio dėmens auto-, jei tai seniai žinomas terminas.

Saviįtaiga

Savitaiga

Su įvardiniu dėmeniu savi- gali būti jungiami nepriešdėliniai veiksmažodinės kilmės vediniai, pvz.: saviauka, savieiga, savigyda. Todėl ne saviįtaiga, o savitaiga, ne savipagalba, o savigalba ir pan.