Titulinis
Naujienos 
Atgal

LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENOS PATARIMAI, 2015-05

2015. 05. 26

Pastatų, patalpų pavadinimų vartojimas

Gegužės mėnesį Kalbos patarimuose lietuvių kalbos redaktorių paruoštas straipsnis apie pastatų ir patalpų pavadinimų vartojimą.

Holas

Prieškambaris, vestibiulis

„Kalbos patarimų“ ketvirtoje knygelėje „Leksika: skolinių vartojimas“ teikiami šio žodžio pakaitai prieškambaris, vestibiulis. Jie vertinami kaip pagrindiniai (neutralieji) normos variantai, žodis holas kaip šalutinis (dalinis, specialusis) normos variantas. Pabrėžtina, kad „Statybos terminų žodyne“ teikiami terminai prieškambaris ir vestibiulis.

Vieta rūkymui

Vieta rūkyti, rūkomasis

Veiksmažodinio daiktavardžio naudininkas rūkymui keistinas bendratimi, todėl vartotina vieta rūkyti. Ne klaida ir pasakymas su kilmininku – rūkymo vieta. Jei įstaigoje, įmonėje yra kambarys, kur leidžiama rūkyti galėtų būti rūkomasis.

Supermarketas

Prekybos centras

Supermarketas – nevartotina svetimybė. Vartotinas prekybos centras. Taisyklingas (nors šiek tiek hibridiškas) šnekamosios kalbos pakaitas – didcentris (plg. didmiestis, didvakaris). 

Gryčia

Troba, pirkia, trobesys

Gryčia – senoji svetimybė. Dabar vartotini žodžiai troba, pirkia, trobesys. Senosios tarmėse vartotos svetimybės neteiktinos viešojoje kalboje, įmonių pavadinimuose, prekių ženkluose. Jos įmanomos meninio ar publicistinio stiliaus tekstuose kaip motyvuota stilistinė priemonė.

Grimerinė

Grimo kambarys

Žodis grimeris vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, taigi ir jo vedinys grimerinė vertintinas kaip vengtinas, vartotinas junginys grimo kambarys.

Recepcija

(Viešbučio) registratūra

Recepcija – neišverstas anglų kalbos žodis (reception). Lietuviškas atitikmuo – (viešbučio) registratūra.

Pabas, pubas

Aludė, alinė

Pabas – neteiktina vartoti svetimybė. Vietoj jos vartotini terminai – aludė, alinė.

Sklepas

Rūsys, pusrūsis

Sklepas– nevartotina svetimybė, vartotini žodžiai rūsys, pusrūsis.

Pensionatas

Pensionas

„Tarptautinių žodžių žodyne“ žodis pensionatas pateikiamas su nuoroda į žodį pensionas. Taigi pirmenybė teiktina žodžiui pensionas.

Sandėlys

Sandėlis

Bendrinėje kalboje vartotina forma sandėlis, sandėlys vengtina vartoti forma. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ taip pat teikiama tik forma sandėlis.