Titulinis
Naujienos 
Atgal

LIETUVIŲ KALBOS VARTOSENOS PATARIMAI, 2015-04

2015. 04. 30

Karybos terminų vartojimas

Kalbos patarimuose - pastaruoju metu vis dažniau girdimi karybos terminai ir jų vartojimas. 

Terminai

Pastabos

Civilis / civilinis

„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodžio civilis išvis nėra (tėra būdvardis civilinis), tačiau vartosenoje būdvardis civilis yra sudaiktavardėjęs ir įtrauktas į „Tarptautinių žodžių žodyną“ – tai „netarnaujantis kariuomenėje žmogus, nekariškis“. Vadinasi, terminas civilis šiuo atveju būtų vertinamas ne kaip būdvardis, o kaip daiktavardis.

Flangas / sparnas

„Tarptautinių žodžių žodyne“ žodis flangas teikiamas su žyma ntk. (neteiktinas vartoti žodis). Teikiamas šio žodžio pakaitas sparnas – tankine, skleistine arba kautynių rikiuote išrikiuotos kariuomenės dešinysis arba kairysis galas. Taigi, pirmenybė teikiama pagrindiniam normos variantui – lietuviškam atitikmeniui sparnas, laisvuosiuose stiliuose galimas vartoti ir šalutinis normos variantas – tarptautinis žodis flangas.

Karys

Karys – bendroji reikšmė „kariuomenės žmogus“, specialioji reikšmė – „Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis privalomąją, profesinę ar savanorių karo tarnybą“.

Kariūnas

Kariūnas– bendroji reikšmė „karo mokyklos auklėtinis, būsimasis karininkas“, specialioji – „karys, besimokantis Lietuvos arba užsienio mokymo institucijoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis“.

Kariškis

Tai bendras kariuomenėje tarnaujančio žmogaus pavadinimas.

Kariauti prieš / kariauti su

Pasakymas kariauti prieš laikomas šalutiniu normos variantu, pirmenybė teiktina pagrindiniam normos variantui kariauti su.

Kovoti už / kovoti dėl

Abu pasakymai taisyklingi, prielinksnis dėl vartojamas tada, kai svarbesnė priežastis, dėl kurios kovojama, prielinksnis , kai svarbesnis objektas, už kurį kovojama.

Paramilitarinė organizacija / sukarinta organizacija

Tarptautinis žodis paramilitarinis reiškia „kariškas, sukarintas, bet kariuomenei nepriklausantis“, vadinasi, lietuviškai reiktų sakyti sukarinta organizacija, be to, lietuviškam pasakymui ir teikiama pirmenybė.