UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vartosenos patarimai, 2020/02

Lietuvių kalbos vartosenos patarimuose pakalbėsime apie taisyklingą jungtukų ir dalelyčių vartojimą.

 

Taisyklė Pavyzdžiai
Vartodami viename sakinyje jungtukus ir, bei, išvengiame pirmojo pakartojimo. Jungtukas ir labiau tinka jungti sakinius ir sakinio dalis, o bei – sakinio dalis. Švietė graži saulė ir mes išėjome pasivaikščioti.

Valgį sau sužvejot pas klaną nulėkė greitai ir kelias varlesbei rupūžes paragavę…

Šiek tiek skiriasi priešinamųjų jungtukų bet, tačiau, ovartojimas. Bet rodo didžiausią priešingumo laipsnį.Tačiau užima tarpinę vietą. O reiškiamas priešingumas dažniausiai būna labai silpnas. Adomas nusišypsojo, bet nieko neatsakė.

Tačiau juo ilgiau jis spėlioja, juo darosi jam aišku, kad…

Vėjas pavargęs užmigo, o medžių lapeliai nutilę tarytum snaudžia.

Jungdami prie pagrindinio sakinio kelis tos pačios rūšies, bet skirtingo laipsnio šalutinius sakinius, venkime juos pradėti tais pačiais jungtukais, ypač kad. Man atrodo, kad šiuo bruožu V. Krėvė norėjo parodyti, kad(=jog) kaimo žmogui būdingas sveikas požiūris į tikrovę.
Jungtukas jog nevartotinas tikslo šalutiniam sakiniui prijungti. Su apdairiu įžvalgumu Balzako motina nė piršto nepajudina, jog (=kad) kalėjimo kamera butų sūnui patogesnė ir jaukesnė.
Jungtukas pakol nevartotinas, vietoj jo vartotini kol, iki. Lauk, pakol (=kol) ateisiu.

Šoko, pakol (=kol) išaušo.

Samplaika taip kad nevartotina padariniui ar išvadai reikšti, todėl vietoj jos vartotina tad, taigi, todėl. Rytoj rungtynės, taip kad (=todėl, taigi) gerai išsimiegokite.
Dalelytė gi nevartotina jungtukų o, bet, tačiau reikšme. Nubėgome į paupį. Gi (= O) jo ir čia nėra.
Dalelytė dažniau vartojama tada, kai neigimas nekartojamas, o nei – kai neigimas kartojamas. Gerai neišgirdau.

Šiąnakt mėnuo nei šviečia, nei tarp debesų pasirodo.

Geriau nevartoti dalelytės lai ten, kur turėtų būti te, tegu, tegul. Lai (= Tegu) Dievas duoda jam proto.
Dalelyčių vis tik, vis tiktai geriau nevartoti, o keisti dalelytevis dėlto. Vis tik (= Vis dėlto) nepaklausė gero patarimo.

Klaidų išvengti vis tiktai (= vis dėlto) nepavyko.

Dalelytės visgi geriau nevartoti ten, kur turėtume sakyti arba rašyti vis dėlto. Diena visgi (= vis dėlto) buvo ne tokia, kokios laukiau.
Dalelytė neva neskiriama kableliais. Atrodo, neva serga. Neva apsiėmė, bet nepadarė.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ dalelytė taipoginurodoma kaip neteiktina bendrinei kalbai. Bendrinėje kalboje vartotina dalelytė taip pat. Nusipirkome daug agurkų, taipogi (=taip pat)nepamiršome ir pomidorų.
Dalelytės anei, anė, ani – senosios svetimybės, dabar vartotina nei, nė. Nenorėjo anei (=nei) barščių, anei (=nei) cepelinų.

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą