UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vartosenos patarimai, 2015/05

Pastatų, patalpų pavadinimų vartojimas

Gegužės mėnesį Kalbos patarimuose lietuvių kalbos redaktorių paruoštas straipsnis apie pastatų ir patalpų pavadinimų vartojimą.

Holas Prieškambaris, vestibiulis „Kalbos patarimų“ ketvirtoje knygelėje „Leksika: skolinių vartojimas“ teikiami šio žodžio pakaitai prieškambaris, vestibiulis. Jie vertinami kaip pagrindiniai (neutralieji) normos variantai, žodis holas kaip šalutinis (dalinis, specialusis) normos variantas. Pabrėžtina, kad „Statybos terminų žodyne“ teikiami terminai prieškambaris ir vestibiulis.
Vieta rūkymui Vieta rūkyti, rūkomasis Veiksmažodinio daiktavardžio naudininkas rūkymui keistinas bendratimi, todėl vartotina vieta rūkyti. Ne klaida ir pasakymas su kilmininku – rūkymo vieta. Jei įstaigoje, įmonėje yra kambarys, kur leidžiama rūkyti galėtų būti rūkomasis.
Supermarketas Prekybos centras Supermarketas – nevartotina svetimybė. Vartotinas prekybos centras. Taisyklingas (nors šiek tiek hibridiškas) šnekamosios kalbos pakaitas – didcentris (plg. didmiestis, didvakaris).
Gryčia Troba, pirkia, trobesys Gryčia – senoji svetimybė. Dabar vartotini žodžiai troba, pirkia, trobesys. Senosios tarmėse vartotos svetimybės neteiktinos viešojoje kalboje, įmonių pavadinimuose, prekių ženkluose. Jos įmanomos meninio ar publicistinio stiliaus tekstuose kaip motyvuota stilistinė priemonė.
Grimerinė Grimo kambarys Žodis grimeris vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, taigi ir jo vedinys grimerinė vertintinas kaip vengtinas, vartotinas junginys grimo kambarys.
Recepcija (Viešbučio) registratūra Recepcija – neišverstas anglų kalbos žodis (reception). Lietuviškas atitikmuo – (viešbučio) registratūra.
Pabas, pubas Aludė, alinė Pabas – neteiktina vartoti svetimybė. Vietoj jos vartotini terminai – aludė, alinė.
Sklepas Rūsys, pusrūsis Sklepas– nevartotina svetimybė, vartotini žodžiai rūsys, pusrūsis.
Pensionatas Pensionas „Tarptautinių žodžių žodyne“ žodis pensionatas pateikiamas su nuoroda į žodį pensionas. Taigi pirmenybė teiktina žodžiui pensionas.
Sandėlys Sandėlis Bendrinėje kalboje vartotina forma sandėlis, sandėlys vengtina vartoti forma. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ taip pat teikiama tik forma sandėlis.

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą