UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos vartosenos patarimai, 2015/04

Karybos terminų vartojimas

Kalbos patarimuose – pastaruoju metu vis dažniau girdimi karybos terminai ir jų vartojimas.

Terminai Pastabos
Civilis / civilinis „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodžio civilis išvis nėra (tėra būdvardis civilinis), tačiau vartosenoje būdvardis civilis yra sudaiktavardėjęs ir įtrauktas į „Tarptautinių žodžių žodyną“ – tai „netarnaujantis kariuomenėje žmogus, nekariškis“. Vadinasi, terminas civilis šiuo atveju būtų vertinamas ne kaip būdvardis, o kaip daiktavardis.
Flangas / sparnas „Tarptautinių žodžių žodyne“ žodis flangas teikiamas su žyma ntk. (neteiktinas vartoti žodis). Teikiamas šio žodžio pakaitas sparnas – tankine, skleistine arba kautynių rikiuote išrikiuotos kariuomenės dešinysis arba kairysis galas. Taigi, pirmenybė teikiama pagrindiniam normos variantui – lietuviškam atitikmeniui sparnas, laisvuosiuose stiliuose galimas vartoti ir šalutinis normos variantas – tarptautinis žodis flangas.
Karys Karys – bendroji reikšmė „kariuomenės žmogus“, specialioji reikšmė – „Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis privalomąją, profesinę ar savanorių karo tarnybą“.
Kariūnas Kariūnas– bendroji reikšmė „karo mokyklos auklėtinis, būsimasis karininkas“, specialioji – „karys, besimokantis Lietuvos arba užsienio mokymo institucijoje, kurią baigusiems suteikiamas karininko laipsnis“.
Kariškis Tai bendras kariuomenėje tarnaujančio žmogaus pavadinimas.
Kariauti prieš / kariauti su Pasakymas kariauti prieš laikomas šalutiniu normos variantu, pirmenybė teiktina pagrindiniam normos variantui kariauti su.
Kovoti už / kovoti dėl Abu pasakymai taisyklingi, prielinksnis dėl vartojamas tada, kai svarbesnė priežastis, dėl kurios kovojama, prielinksnis , kai svarbesnis objektas, už kurį kovojama.
Paramilitarinė organizacija / sukarinta organizacija Tarptautinis žodis paramilitarinis reiškia „kariškas, sukarintas, bet kariuomenei nepriklausantis“, vadinasi, lietuviškai reiktų sakyti sukarinta organizacija, be to, lietuviškam pasakymui ir teikiama pirmenybė.

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą