UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

Dūrinių vartojimas

Nevartotina Vartotina Komentaras
Bendraautorius Bendraautoris Bendraautorius – netaisyklingos darybos žodis. Dūriniai su pirmuoju dėmeniu bendra- sudaromi taip: pirmasis dėmuo bendra + antrasis dėmuo – asmenį reiškiantis daiktavardis su pakeista galūne –is. Taigi bendraautoris.
Bendrasavininkas, bendrasavininkis Bendraturtis Čia vėl galioja pirmiau minėta taisyklė, tačiau bendrasavininkisbendrinėje kalboje taip pat negali būti vartojamas, nes yra ydingos reikšmės dūrinys. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik vienas terminas – bendraturtis.
Radimvietė Radavietė, radvietė Žodis radimvietė yra įtrauktas į akademinį el. „Lietuvių kalbos žodyną“, tačiau darybiškai teiktinesni žodžiai yra radavietė, radvietė (veiksmažodžio rado ir daiktavardžio vieta dūriniai).
Augimvietė Augavietė Darybiškai teiktinesnis yra augavietė, šis terminas teikiamas „Aplinkos apsaugos terminų žodyne“, taip pat vartojamas ir teisės aktuose.
Pienovežis Pienvežis Vartotinas dūrinys be jungiamojo balsio pienvežis, o ne pienovežis.
Angakraštis Angokraštis Daugelio dviejų daiktavardžių dūrinių jungiamasis balsis sutampa su pirmojo daiktavardžio kamiengaliu (žr. dgs. naudininko formą – anga, angoms), todėl pirmenybė teiktina dūriniui angokraštis (plg.: sienoms – sienotarpis, kainoms – kainoraštis, kailiams – kailiakraštis, žemėms – žemėlapis).
Savihipnozė Autohipnozė Nereikėtų dėmeniu savi- keisti tarptautinio dėmens auto-, jei tai seniai žinomas terminas.
Saviįtaiga Savitaiga Su įvardiniu dėmeniu savi- gali būti jungiami nepriešdėliniai veiksmažodinės kilmės vediniai, pvz.: saviauka, savieiga, savigyda. Todėl ne saviįtaiga, o savitaiga, ne savipagalba, o savigalba ir pan.

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą