UAB "Baltijos vertimai" logotipas lietuvių kalba

SKAITMENINIŲ BRANDOS ATESTATŲ NOTARINIS TVIRTINIMAS

DĖL NOTARINIŲ VEIKSMŲ SKAITMENINIŲ BENDROJO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ, BRANDOS ATESTATŲ IR PROFESINIO MOKYMO DIPLOMŲ ATŽVILGIU.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiuo raštu kreipiasi į bendrojo Ugdymo ir profesinio mokymo mokyklas ir prašo informuoti asmenis, kad esant poreikiui naudotis notarų paslaugomis dėl nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduotų skaitmeninių pažymėjimų, brandos atestatų, kitų mokymosi ir kvalifikaciją, kompetenciją patvirtinančių dokumentų (toliau – išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai): tvirtinti juos pažyma (Apostile), paliudyti vertėjo parašu išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento vertime ir kt., pirmiau su prašymu turėtų kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą (interneto adresas www.nsa.lt), kuri yra Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro tvarkytoja, nes, vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostile) tvarkos aprašo 8 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkomų duomenų išrašai legalizuojami ar tvirtinami pažyma (Apostile), jeigu jie patvirtinti atitinkamo registro tvarkytojo ar institucijos, teikiančios valstybės informacinės sistemos tvarkomus duomenis, antspaudu ir įgalioto darbuotojo parašu.

Asmenys dėl išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijų, išrašų patvirtinimo turi kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą, pateikdami prašymą elektroniniu laišku (el. paštu info@nsa.smm.lt) arba paprastu laišku (adresas K Kalinausko g. 7, Vilnius, LT 03107), arba atvykdami nurodytu adresu. Pasiteirauti galima telefonu +370 658 18 504.

 

Dėl brandos atestatų notarinio tvirtinimo

Pateikite užklausą

Atsakysime per 1 darbo valandą