Jakość

Powierzając nam tłumaczenie pisemne, mogą być Państwo pewni, że otrzymają doskonale wykonaną usługę. W swojej pracy, w celu zapewnienia wysokiej jakości, stosujemy następującą metodologię:


Tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy będących specjalistami w danej dziedzinie

Żeby zapewnić należyte rozumienie tłumaczonego tekstu, zachęcamy naszych tłumaczy do specjalizowania się w konkretnych dziedzinach (tłumacze wykonują tłumaczenia tekstów tylko z tych dziedzin, podnosimy też ich kwalifikacje poprzez kursy terminologii specjalistycznej):

  • prawo
  • technika
  • finanse
  • medycyna
  • polityka
  • reklama i in.

W ten sposób unikamy przeinaczeń sensu tekstu, ponieważ terminologia każdej dziedziny jest specyficzna. Jeden tłumacz może być dobrym specjalistą w najwyższej 4-5 obszarach, a nasi tłumacze ograniczają się do 1-2 dziedzin.

Tłumaczenia na języki obce zlecamy tłumaczom, dla których język docelowy jest językiem ojczystym
Żeby zapewnić należyte przełożenie tekstu przez tłumacza, dla którego język docelowy nie jest językiem ojczystym, korzystamy z pomocy tłumaczy zagranicznych:
  • zlecamy im sprawdzenie przetłumaczonych tekstów, np. tłumaczenie na język arabski będzie sprawdzane przez rodowitego użytkownika języka arabskiego,
  • zasięgamy opinii specjalistów w kwestiach specyfiki języka,
  • gdy potrzebna jest wyjątkowo dobra jakość, zlecamy native speakerom przetłumaczenie całego tekstu.

Dzięki temu doskonale radzimy sobie z tłumaczeniami tekstów o dowolnej specyfice i w dowolnym języku. Tłumaczymy z i na 60 języków świata (ich listę prezentujemy poniżej).

Korzystamy z oprogramowania i metod zapewniających wysoką jakość tłumaczenia tekstu.
W celu wyeliminowania błędów ludzkich stosujemy różnorodne specjalistyczne oprogramowanie – SDL Trados, Transit, SDLX. Programy te pozwalają zapewnić jednolitość stosowanej terminologii w tekstach o dużej objętości, dzięki czemu zleceniodawca otrzymuje spójny i jednolity tekst tłumaczenia. W przypadku współpracy długoterminowej oraz przy wykonywaniu dużych projektów sporządzamy wraz z klientem glosariusze ustalonych terminów.
Zatrudniamy tylko profesjonalnych tłumaczy.
Jakość pracy jest dla nas ważniejsza niż ewentualna „oszczędność” wynikająca z zatrudniania niewykwalifikowanych tłumaczy. W procesie selekcji tłumaczy kierujemy się rygorystycznymi kryteriami jakości, takimi jak specjalizacja, doświadczenie i cechy osobowe. Obecnie w naszym biurze tłumaczeń pracuje 200 tłumaczy, których średnie doświadczenie wynosi 12 lat (mamy też tłumaczy z 30-letnim doświadczeniem). Dlatego mogą być Państwo pewni, że Państwa tłumaczenia zostaną wykonane właściwie.

 

Przy korekcie stylu tłumaczenia i błędów korzystamy z pomocy językoznawców.
Tekst przetłumaczony na język litewski zawsze jest sprawdzany przez lituanistów. Weryfikacja tekstu to jedno z zadań, które należy wykonać przed przekazaniem klientowi przetłumaczonego tekstu. Językoznawca poprawia błędy językowe, stylistyczne i inne. Teksty przetłumaczone na inne języki, na Państwa życzenie, przekazujemy do sprawdzenia specjaliście, dla którego dany język jest językiem ojczystym. Tym samym gwarantujemy Państwu naprawdę dobrze wykonaną pracę. Dbamy o to, żeby nasi klienci byli zadowoleni z usług tłumaczeniowych i polecali nas innym.