Compare high quality and low quality translations

The Company hereby reserves the right to inspect the damaged Product on site and to remedy the observed defects either by repainting or by replacing the damaged Product to the purchaser, whichever remedy the Company may choose. The Product shall be remedied to correspond insofar as possible its age. The above remedies shall be performed within the Company’s product range available at the time of claim which might cause differences in shape and colour compared with the original Product.

The Company’s sole liability under this Warranty shall be limited to the cost of the delivered Product(s). Any liability for indirect or consequential loss or damage of any kind incurred or suffered by the Purchaser due to the defect of the Product is excluded. The replacement, repair or refinishing of Products shall not extend the term of the original warranty.

Nekokybiškas vertimas

Pastabos

Kokybiškas vertimas

Bendrovė išlaiko teisę vietoje apžiūrėti sugadintą Gaminį ir pataisyti pastebėtus defektus, perdažant arba pakeičiant sugadin-
tą Gaminį pirkėjui, priklausomai nuo to, ką Bendrovė gali pasirinkti.

 Netiksliai parinktas terminas;  pažodinis vertimas,  netinkamai perteikta pras-  mė.

 Bendrovė pasilieka teisę apžiūrėti  sugadintą Gaminį vietoje ir ištaisyti  pastebėtus defektus, savo  nuožiūra arba perdažydama  Gaminį, arba pakeisdama jį nauju.

Gaminys privalo būti pataisytas, atsižvelgiant į jo išlaikymo laikotarpį.

 Netikslus vertimas.

 Gaminys taisomas atsižvelgiant į  jo amžių.

Aukščiau paminėtos nuostolių atlyginimo priemonės turi būti atliktos atsižvelgiant į produkto asortimentą, pretenzijų gavimo metu, kadangi tai gali įtakoti for-
mos ir spalvos pasikeitimą,
lyginant su originaliu Gaminiu.

 Stiliaus klaidos (aukščiau  keistinas į pirmiau,  priemonės yra  įgyvendinamos, ne  atliekamos); skyrybos  klaida;  vertimo prasmės  klaidos  (žodis todėl  (išvada),  pakeičiamas žodžiu kadangi (priežasti-mi)); didžioji kalbos klaida (įtakoti).

 Pirmiau nurodyti taisymai atliekami  naudojant pretenzijos pateikimo  metu Bendrovės turimą  asortimentą, todėl pataisyto  Gaminio forma ar spalva gali skirtis  nuo originalaus Gaminio.

Bendrovės išimtinė atsakomybė, susijusi su garantija, turi būti nustatyta atsižvelgiant į pristatyto Gaminio ( ių) kainą.

 Pažodinis, painus, sunkiai  suprantamas vertimas;  rašybos klaida (prieš  papildomą galūnę  skliausteliuose šiuo atveju  rašytinas brūkšnelis).

 Pagal šią garantiją Bendrovė  įsipareigoja atlyginti tik nuostolius,  neviršijančius Gaminio (-ių) kainos.

Įmonė neprisiima atsakomybės už bet kokį netyčinį ar tyčinį nuostolį arba sugadinimą, dėl Gaminio defekto, kuri kilo dėl Pirkėjo kaltės.

 Terminologijos klaidos;  didelės prasmės klaidos.

 Bendrovė neatsako  už netiesioginius ar tolesnius  nuostolius arba žalą, kurią Pirkėjas  patyrė dėl Gaminio defektų.

Gaminio pakeitimo, pataisymo arba patobulinimo laikas nėra prailginimas, pasibaigus garantiniam terminui.

 Painus vertimas; prasmės  klaidos.

 Gaminių pakeitimas, pataisymas ar  nauja apdaila nepailgina pradinės  garantijos laikotarpio.

Request form

We will respond within 1 hour of working time